Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Thứ hai, 27/9/2021, 9:9
Lượt đọc: 524

LỊCH SỬ 9

NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 4( 27/9 - 2/10/2021)

CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LA-TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY

 

Bài 3

    QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA.

(1tiết)

 

A. NỘI DUNG BÀI HỌC:

I. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX

- Phong trào khởi đầu từ Đông Nam Á → nhiều nước giành độc lập năm 1945

+ Inđônêxia (17/8)

+ Việt Nam (2/9)

+ Lào (12/10)

- Phong trào lan nhanh Nam Á, Bắc Phi.→ nhiều nước giành độc lập:

+ Ấn Độ (1950)

+ Ai Cập (1952)

+ Angiêri (1962)

+ Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập

- Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu Ba thành công

Þ Hệ thống thuộc địa của CNĐQ cơ bản sụp đổ.

II. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX

- Tiêu biểu là phong trào giành độc lập của các thuộc địa Bồ Đào Nha:

+ Ghi-nê Bít-xao ((6/1974)

+ Mô-dăm-bích (6/1975)

+ Ăng-gô-la (11/1975)

- Thuộc địa của BĐN tan rã là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu phi.

III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX

- CNTD tồn tại dưới hình thức chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) ở Nam  Phi.

- Sau nhiều năm đấu tranh chính quyền của người da đen đã được thành lập ở Dim-ba-bu-e, Nam-mi-bi-a, Nam Phi.

- Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc sau hơn 3 thế kỉ

Þ Hệ thống thuộc địa sụp đổ hoàn toàn

B. LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG:

- HS THEO DÕI TRÊN TRANG LỚP HỌC KẾT NỐI

 

Tác giả: Quách Thục Đoan

87