Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Thứ ba, 12/10/2021, 18:57
Lượt đọc: 983

LỊCH SỬ 9

BÀI HỌC TUẦN 6

Bài 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

(1 tiết)

A. NỘI DUNG BÀI HỌC:

I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

- Trước CTTG II: đều là thuộc địa của chủ nghĩa Đế quốc (trừ Thái Lan).

- Sau CTTG II: hầu hết các dân tộc Đông Nam Á đã giành được độc lập.

- Trong thời kì chiến tranh lạnh, Mĩ can thiệp vào khu vực: lập khối quân sự SEATO, xâm lược Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.

II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN

*  Nguyên nhân ra đời

+ Yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

+ Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài

→ 8/8/1967, ASEAN thành lập tại Băng Cốc gồm 5 nước : Inđônêxia, Thái Lan, Malayxia, Philippin, Xingapo.

* Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động

- Mục tiêu:

+ Hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá

+ Duy trì hoà bình ổn định khu vực

- Nguyên tắc:

+ Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ

+ Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

+ Hợp tác phát triển có kết quả.

→ Là tổ chức liên minh kinh tế -chính trị của khu vực ĐNA.

III. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

Thời gian

Sự kiện

8/8/1967

ASEAN được thành lập tại Băng cốc gồm có 5 nước: Thái Lan, Inđônêxia, Mã lai, Xingapo, Philíppin

1/1984

Kết nạp Brunây

1992

Việt Nam kí hiệp ước Ba li, trở thành quan sát viên

7/1995

Kết nạp VN

1997

Kết nạp Lào và Mi an ma

1999

Kết nạp Cam pu chia

Mục tiêu

Tiến hành sự hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển KT và văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Không can thiệp vào nội bộ của nhau

B. LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG:

1/ Tại sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực ĐNÁ.

2/ Quan hệ Việt Nam và các nước ASEAN hiện nay?

3/ Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN.

 

Tác giả: Quách Thục Đoan

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88