Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Thứ hai, 10/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 4906

Tin học 7: Chủ đề 7 - Sắp xếp và lọc dữ liệu + Bài thực hành 7

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi ta cần lấy danh sách ở dạng tên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C, ... Có cách nào để lấy dữ liệu ra nhanh chóng và chính xác? Chương trình bảng tính cung cấp công cụ sắp xếp và lọc dữ liệu rất tiện lợi.

* Tuần 22: (03/02/2020 - 08/02/2020)

  Ôn tập Chủ đề 6 - Định dạng trang tính+ Bài thực hành 6

* Tuần 23: (10/02/2020 - 15/02/2020)

  - Chủ đề 7: Sắp xếp và lọc dữ liệu (2 tiết)

    - Bài thực hành 7 (2 tiết)

 

 

TUẦN

CHỦ ĐỀ

HOẠT ĐỘNG

NỘI DUNG THỰC HIỆN

23

CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (Tiết 1)

1. Quan sát bảng dữ liệu và trả lời các câu hỏi

Cho bảng dữ liệu sau:

Danh sách lớp em

? Hãy sắp xếp lại thứ tự của các số liệu trong cột Chiều cao theo thứ tự giảm dần.

? Hãy kể tên 3 HS có cân nặng cao nhất trong danh sách trên.

? Nếu làm bằng thủ công, bạn thấy công việc trên như thế nào?

2. Đọc và tìm hiểu ví dụ

Ví dụ:

 

è Thứ tự các loại dữ liệu mà Excel có thể sắp xếp như sau: số, khoảng trắng, kí tự đặc biệt và cuối cùng là chữ cái.

- Bảng sau đây có cột tổng huy chương đã được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau:

 

- Ngoài việc sắp xếp dữ liệu, bạn còn có thể chọn dữ liệu theo một yêu cầu nào đó bằng cách lọc dữ liệu. Với dữ liệu được lọc, có thể sao chép, định dạng hoặc in ra giấy. Hình sau minh họa dữ liệu được lọc như năm quốc gia có số huy chương nhiều nhất.

3. Ghi bài

1. Sắp xếp dữ liệu:

- Là hoán đổi vị trí các hàng để dữ liệu trong một cột hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần về giá trị.

- Sắp xếp tăng dần là dữ liệu số sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, dữ liệu kí tự được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z ( hoặc a đến z).

- Sắp xếp giảm dần là dữ liệu số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, dữ liệu kí tự được sắp xếp theo thứ tự từ Z đến A (hoặc z đến a).

- Các bước sắp xếp dữ liệu:

(Hình minh họa)

+ Nháy chuột chọn ô có dữ liệu trong cột cần sắp xếp.

+ Chọn dải lệnh Data, trong nhóm Sort & Filter nháy nút lệnh để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần.

4. Trả lời câu hỏi vào vở và thực hành trên máy tính

? Nêu các bước để sắp xếp cột Nặng trong bảng dữ liệu “Danh sách lớp em” (ở hoạt động 1) theo thứ tự giảm dần về giá trị.

 

5. Ghi bài

2. Lọc dữ liệu:

- Là chọn ra những dữ liệu theo một yêu cầu nhất định từ dữ liệu có sẵn trên bảng tính.

- Kết quả lọc dữ liệu chỉ có hàng thỏa mãn yêu cầu được hiển thị và các hàng khác sẽ được ẩn đi.

- Các bước lọc dữ liệu:

+ Nháy chuột chọn ô trong vùng dữ liệu cần lọc.

+ Chọn dải lệnh Data, trong nhóm Sort & Filter và nháy nút Filter.

+ Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột, nháy chuột bỏ chọn Select All và chọn một giá trị trong danh sách hiện ra để lọc dữ liệu.

 (Hình minh họa)

* Lưu ý:

+ Để hiển thị lại toàn bộ danh sách khi muốn tiếp tục lọc dữ liệu với những tiêu chí khác, hãy nháy chuột vào nút  trên cột đang lọc và chọn Select All.

+ Để kết thúc việc lọc dữ liệu, hãy mở dải lệnh Data, nhóm Sort & Filter nháy nút Filter.

6. Thực hành trên máy tính các bước ở hoạt động 5

 

7. Trả lời câu hỏi

VẬN DỤNG VÀ LUYỆN TẬP:

1. Phát biểu nào sau đây đúng:

 A. Sắp xếp tăng dần là dữ liệu số được sắp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, dữ liệu kí tự được sắp theo thứ tự từ a đến z hoặc A đến Z.

 B. Sắp xếp giảm dần là dữ liệu số được sắp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, dữ liệu kí tự được sắp theo thứ tự từ a đến z hoặc A đến Z.

 C. Sắp xếp tăng dần là dữ liệu số được sắp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, dữ liệu kí tự được sắp theo thứ tự từ a đến z hoặc A đến Z.

 D. Sắp xếp giảm dần là dữ liệu số được sắp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, dữ liệu kí tự được sắp theo thứ tự từ a đến z hoặc A đến Z.

2. Để sắp xếp bảng điểm theo thứ tự tăng dần, sử dụng nút lệnh

 A.                                                 B. 

CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (Tiết 2)

1. Thực hành trên máy tính

? Cho bảng dữ liệu sau:

a. Sử dụng hàm thích hợp để tính điểm trung bình môn.

d. Sắp xếp cột Điểm trung bình theo thứ tự giảm dần.

e. Chọn và hiển thị các môn có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8.0

2. Quan sát bảng dữ liệu và trả lời câu hỏi

? Hãy chọn ra 5 môn học có điểm trung bình cao nhất trong danh sách trên.

3. Ghi bài

3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất):

- Dùng chức năng Top 10 trong lọc dữ liệu để tìm ra danh sách các hàng thỏa yêu cầu có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất.

- Các bước thực hiện:

+ Nháy chọn ô trong vùng dữ liệu cần lọc.

+ Mở dải lệnh Data, trong nhóm lệnh Sort & Filter, nháy nút Filter.

+ Nháy vào nút  trên cột dữ liệu cần lọc à Chọn Top 10:

(Hình minh họa)

(Hình minh họa)

4. Trả lời bài tập vào vở và thực hành trên máy tính

Bài tập: Nêu các bước để chọn ra trong cột Điểm trung bình của bảng dữ liệu trên 3 môn học có điểm trung bình thấp nhất.

 

5. Đọc và tìm hiểu

- Để sắp xếp dữ liệu ngoài việc sử dụng các nút lệnh để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Ngoài ra, còn có thể sử dụng nút lệnh Sort trong dải lệnh Data.

 

 Hộp thoại Sort xuất hiện:

 

6. Ghi bài

Tìm hiểu mở rộng: Sắp xếp có điều kiện

- Các bước sắp xếp có điều kiện:

+ Nháy chuột chọn ô trong vùng dữ liệu cần sắp xếp.

+ Chọn dải lệnh Data, trong nhóm Sort & Filter và nháy nút Sort.

+ Khi đó, hộp thoại Sort sẽ xuất hiện, trong đó:

·   Column: Chọn cột cần sắp xếp.

·      Sort On: Sắp xếp dữ liệu theo giá trị (Values), màu ô (Cell Color), ...

·      Order: Thứ tự sắp xếp dữ liệu.

+ Để thêm cột khác vào để sắp xếp, chọn Add Level 

+ Để xóa bớt cột, chọn 

+ Để di chuyển thứ tự sắp xếp của các cột, chọn 

7. Thực hành bài tập trên máy tính

VẬN DỤNG VÀ LUYỆN TẬP

Bài tập: Hãy sắp xếp cột Học kì theo thứ tự giảm dần:

 

TUẦN

CHỦ ĐỀ

HOẠT ĐỘNG

NỘI DUNG THỰC HIỆN

23

BÀI THỰC HÀNH 7 (Tiết 1)

 

1. Khởi động Excel và thực hành bài tập trên máy tính

Bài tập 1: Cho bảng dữ liệu sau: (Trong file đính kèm)

 a. Thực hiện định dạng theo mẫu sau:

b. Thực hiện sắp xếp dữ liệu cột điểm cuối tuần theo thứ tự giảm dần về giá trị.

c. Hiển thị danh sách đầy đủ sau khi thực hiện thao tác lọc dữ liệu.

d. Thoát khỏi chế độ lọc dữ liệu và lưu những thay đổi.

2. Thực hành bài tập trên máy tính

Bài tập 2: Sắp xếp và lọc dữ liệu:

Mở bảng tính Bang thanh tich Sea Games 28 trong file đính kèm

a. Hãy sắp xếp các cột theo yêu cầu sau:

- Tên nước tăng dần.

- Huy chương vàng giảm dần.

- Huy chương đồng tăng dần.

- Tổng huy chương giảm dần.


b. Sử dụng công cụ lọc dữ liệu để:

- Lọc ra các quốc gia có số huy chương vàng là 0.

- Lọc ra ba quốc gia có số huy chương vàng nhiều nhất.

- Lọc ra năm quốc gia có tổng số huy chương ít nhất.

c. Thoát khỏi chế độ lọc dữ liệu và không lưu những thay đổi.

 

Bài tập 3: Sắp xếp và lọc dữ liệu:

Mở bảng tính bang chi tiet ban hang trong file đính kèm

 

a. Thực hiện sắp xếp dữ liệu cột xuất/ nhập tăng dần. Quan sát sự thay đổi các hàng dữ liệu trước và sau khi thực hiện sắp xếp.

b. Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để lọc ra các mặt hàng có tên là “Xi măng”. Sao chép kết quả lọc được sang trang tính Sheet2, sau đó đổi tên trang tính Sheet2 thành “Xi măng”.

c. Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để lọc ra hai mặt hàng có thành tiền thấp nhất.

d. Thoát khỏi chế độ lọc dữ liệu và không lưu những thay đổi.

CHỦ ĐỀ 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (Tiết 2)

1. Thực hành bài tập trên máy tính

Bài tập 5: Sắp xếp và lọc dữ liệu:

Mở bảng tính danh mục sách tại thư viện trong file đính kèm


a. Thực hiện sắp xếp dữ liệu cột năm xuất bản theo thứ tự tăng dần.

b. Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để lọc ra năm xuất bản là 2015, sao chép kết quả lọc được đặt vào ô A19. Sau đó định dạng lại kết quả lọc như hình sau:


c. Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để lọc ra năm tên sách có số lượng nhiều nhất.

d. Thoát khỏi chế độ lọc dữ liệu và lưu những thay đổi.

2. Tìm hiểu và ghi bài

Bài tập 4: Tìm hiểu thêm về thao tác sắp xếp dữ liệu:

* Để sắp xếp nhiều cột cùng một lúc với nhiều tùy chọn khác nhau bằng lệnh Data à Sort.

* Cách thực hiện:

- B1: Nháy chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp, mở bảng chọn Data, chọn lệnh Sort   .

 

Hộp thoại sắp xếp xuất hiện như sau:

 

Trong đó:

+ Add Level: thêm số cột cần sắp xếp dữ liệu.

+ Delete Level: xóa bớt số cột cần sắp xếp dữ liệu.

+ Column:

   Sort by: Chọn cột đầu tiên cần sắp xếp.

   Then by: Chọn cột kế tiếp cần sắp xếp.

+ Sort On: Sắp xếp dữ liệu theo giá trị (values), theo màu ô tính (cell color), …

+ Order: thứ tự sắp xếp nhỏ đến lớn (A to Z hoặc Smallest to Largest), hoặc từ lớn đến nhỏ (Z to A hoặc  Largest to Smallest).

- B3: Chọn các nút lệnh cần thực hiện và nháy OK.

Bài tập 6: Tìm hiểu thêm về thao tác sắp xếp dữ liệu:

* Lưu ý:

- Khi lọc dữ liệu, chỉ những dữ liệu thỏa mãn điều kiện lọc mới được hiển thị, và cột có dữ liệu thỏa mãn điều kiện được hiển thị nút lệnh 

- Lệnh Filter còn có các tính năng mở rộng:

+ Sắp xếp các giá trị từ nhỏ đến lớn, ngược lại.

+ Sắp xếp các giá trị theo màu.

+ Lọc dữ liệu theo màu ô tính.

+ Lọc dữ liệu với các điều kiện bằng, lớn hơn hoặc lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc nhỏ hơn hoặc bằng.

 

 

3. Thực hành bài tập trên máy tính

- Mở bảng tính bang thi dua đã được lưu trong bài tập 1 của bài thực hành 7.


- Thực hiện lọc dữ liệu theo yêu cầu: Lọc ra danh sách các lớp được tô màu xanh, có điểm cuối tuần lớn hơn hoặc bằng 85, các lớp có điểm học tập nhỏ hơn 5.

- Đóng và lưu những thay đổi.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: GV Tin học

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88