Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Chủ nhật, 19/9/2021, 15:55
Lượt đọc: 405

NỘI DUNG BÀI HỌC

BÀI HỌC TUẦN 1 VÀ TUẦN 2

Tuần 1

PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY

Chương I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

 

 BÀI 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 

           ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX

(Tiết 1)

 

I. LIÊN XÔ

1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950)

* Hoàn cảnh:

- Chịu tổn thất nặng nề về người và của trong chiến tranh

- Phương Tây và Mĩ bao vây cấm vận

→ Thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế (1946 -1950)

 * Kết quả:

- Kinh tế:

+ Hoàn thành kế hoạch 5 năm trước thời hạn

+ Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mức

- KHKT: 1949 chế tạo bom thành công bom nguyên tử

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX)

* Quá trình:

- Từ 1950 đến những năm 70, tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn

- Phương hướng Chính

+ Ưu tiên công nghiệp nặng

+ Thâm canh nông nghiệp

+ Đẩy mạnh tiến bộ KHKT

+ Tăng cường sức mạnh quốc phòng

* Thành tưu:

- Kinh tế: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới

- Khoa học kỹ thuật:

+ Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

+ Năm 1961 phóng tàu Phương Đông đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái đất.

- Đối ngoại:

+ Thực hiện chính sách hoà bình, hữu nghị với tất cả các nước.

+ Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới

Þ Liên Xô trở thành thành trì của phong trào cách mạng thế giới.

 Tuần 2:

BÀI 1.  LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945

ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX (tiếp theo)

 

II. Đông Âu

1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

- Khi Liên Xô truy kích FX Đức → giúp đỡ nhân dân Đông Âu nổi dậy giành chính quyền.

- Từ 1944-1946: một loạt các nước Dân chủ nhân dân Đông Âu  ra đời

- Từ 1944 -1949: thực hiện nhiệm vụ của cách mạng DCND:

+ Xây dựng chính quyền dân chủ  nhân dân.

+ Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp

+ Thực hiện quyền tự do dân chủ.

Þ Lịch sử Đông Âu sang trang mới

III. Sự hình thành hệ thống XHCN

* Cơ sở hình thành

+ Chung mục tiêu xây dựng CNXH

+ Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

+ Hệ tư tưởng CN Mác – Lê-nin

* Quan hệ hợp tác

- Về kinh tế:

+ Ngày 8/1/1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) thành lập

+ Mục đích: Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ giữa các nước XHCN

- Về chính trị, quân sự:

+ Tháng 5/1955 thành lập tổ chức Hiệp ước Vácsava

+ Mục đích: Bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH, duy trì hòa bình, an ninh Châu Âu và thế giới

 Þ Đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN

 

Tác giả: Quách Thục Đoan

87