Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Chủ nhật, 3/10/2021, 15:15
Lượt đọc: 636

LỊCH SỬ 9

NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 5

Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á

  • (1tiết)

 

A. NÔI DUNG BÀI HỌC:

I.Tình hình chung

- Trước 1945, chịu sự bóc lột, nô dịch của đế quốc thực dân

- Sau 1945, phong trào giành độc lập lên cao → cuối những năm 50 phần lớn đều giành được độc lập

- Nửa sau thế kỷ XX, tình hình không ổn định:

+ Chiến tranh xâm lược của đế quốc

+ Xung đột tranh chấp biên giới

+ Phong trào li khai, khủng bố

- Hiện nay: Một số nước đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế: Nhật, Trung Quốc, Xin-ga-po,...

- Ấn Độ: Đang vươn lên hàng các cường quốc.

→Tương lai trở thành khu vực phát triển nặng động nhất thế giới

II. TRUNG QUỐC

1. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

- Ngày 01/10/1949, nước CHND Trung Hoa thành lập.

- Ý nghĩa:

+ Kết thúc ách nô dịch của đế quốc và phong kiến

+ Mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do

+ Nối liền hệ thống XHCN từ Âu sang Á.

4. Công cuộc cải cách - mở cửa (1978 đến nay)

- Tháng 12/1978, đề ra đường lối mới → cải cách kinh tế - XH

- Nội dung đường lối mới:

+ Xây dựng CNXH mang màu sắc TQ

+ Thực hiện cải cách mở cửa, lấy phát triển kinh tế trọng tâm

Þ Đưa TQ trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh

- Kết quả: đạt nhiều thành tựu to lớn.

+ Kinh tế: tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới

+ Đối ngoại: bình thường hoá, mở rộng quan hệ với nhiều nước, thu hồi chủ quyền HK, MC

Þ Địa vị Trung Quốc được nâng cao trên trường quốc tế.

B. LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG:

1. Tại sao cách mạng Trung Quốc thành công (10–1949) có tác động lớn đến cách mạng Việt Nam?

2. Từ thắng lợi của công cuộc cải cách ở Trung Quốc và thất bại của công cuộc cải tổ ở Liên Xô Đảng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì cho đất nước ta?

3. Tại sao có ý kiến cho rằng “thế kỉ XXI là thế kỉ của châu Á”?

 

Tác giả: Quách Thục Đoan

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88