Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Chủ nhật, 19/9/2021, 16:10
Lượt đọc: 446

LỊCH SỬ 9

NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 3

Bài 2
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX.

A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết

* Hoàn cảnh:

- Năm 1973, khủng hoảng thế giới → cải cách toàn diện

- Liên Xô không tiến hành cải cách cần thiết

Þ Đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện

* Quá trình cải tổ:

- T3/1985,Goóc-ba-chốp đề ra đường lối cải tổ

- Mục đích:

+ Khắc phục thiếu sót sai lầm, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng

+ Xây dựng CNXH đúng bản chất

* Hậu quả:

+Đất nước lún sâu vào khủng hoảng  và rối loạn

+19/8/1991, đảo chính lật đổ Goóc- ba- chốp nhưng thất bại

+21/12/1991, 11 nước cộng hòa tuyên bố độc lập.→ SNG

+25/12/1991, Goóc-ba-chốp từ chức, Liên Xô chính thức tan rã

II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu

* Hệ quả của cuộc khủng hoảng:

+ Đảng Cộng Sản mất quyền lãnh đạo

+ Các thế lực chống XHCN lên nắm quyền.

* Ảnh hưởng:

+ Kết thúc sự tồn tại của hệ thống XHCN

+ Chấm dứt hoạt động của khối SEV và tổ chức Hiệp ước Vacsava

+ Tổn thất lớn đối với cách mạng thế giới.

B. LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG

Câu 1: Nêu những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu?

Câu 2: Vì sao công cuộc cải tổ của Tổng thống Goóc-ba-chốp thất bại? Theo em, Việt Nam đã rút ra được bài học kinh nghiệm gì từ công cuộc cải tổ của Liên Xô? Sự sụp đổ của chế độ xã hội của nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu (1988 – 1991) có tác động đến Việt Nam như thế nào?

Câu 3: Lập niên biểu những sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945- 1991.

 

Tác giả: Quách Thục Đoan

87