Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Thứ ba, 16/11/2021, 15:7
Lượt đọc: 935

LỊCH SỬ 8

TUẦN 10 - BÀI ÔN TẬP

Tuần: 10, Tiết: 19                             ÔN TẬP

A. CÁC SỰ KIỆN CHÍNH

I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8/1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

1640-1688

Cách mạng tư sản Anh

Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển

1775

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh

ở Bắc Mỹ

Anh công nhận nền độc lập của thuộc địa.

Thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (USA)

1789-1794

Cách mạng tư sản Pháp

Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển

2/1848

Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời

Nêu bật quy luật phát tiển của xã hội loài người và sự thắng lợi của CNXH

1868

Minh Trị Duy Tân

Đưa Nhật Bản chuyển sang CNTB rồi CNĐQ

1871

Công xã Pari

Là cuộc CMVS đầu tiên trên thế giới, lật đổ chính quyền giai cấp tư sản

1911

Cách mạng Tân Hợi

Là cuộc CMTS lật đổ chế độ phong kiến ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Âu

II. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở THẾ KỈ XVIII

- Quê hương: Anh sau đó là các nước Pháp, Đức

- Thành tựu + Luyện kim

+  Máy móc

+ Giao thông vận tải

- Đặc điểm: Chuyển từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn  bằng máy móc.

- Hệ quả: + Kinh tế (nhiều khu công nghiệp, thành phố ra đời..)

+ Xã hội: 2 giai cấp tư sản và vô sản.

+ Đối ngoại: Các nước tiến hành xâm chiếm thuộc địa.

III. CÁC NƯỚC ÂU MĨ THẾ KỈ XVIII- XX

- Anh, Pháp, Đức, Mĩ

- Chính trị: Mục đích đều phục vụ cho giai cấp tư sản.

- Kinh tế: Xuất hiện các công ti độc quyền.

- Đối nội/ đối ngoại: Tăng cường đàn áp, bóc lột nhân dân, thực hiện chính sách xâm lược, bành trướng mở rộng lãnh thổ.

- Đặc điểm:

IV. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ

- Nguyên nhân: Mâu thuẫn giữa vô sản với giới chủ tư bản cầm quyền.

- Các hình thức đấu tranh: Đập phá máy móc, đốt công xưởng, đòi tăng lương giảm giờ làm, đòi phổ thông đầu phiếu…

- Kết quả, ý nghĩa: Thất bại do không có đường lối đấu tranh..

- C. Mác, Ph.Ăng-ghen, Lê-nin.

V. CÁC NƯỚC CHÂU Á TK XVIII-XX

- Bối cảnh:  + Thế giới

+ Trong nước sự suy yếu, khủng hoảng của chế độ phong kiến…

- Nhật Bản, Xiêm (Thái Lan) giữ được độc lập.

-  Ân Độ, Trung Quốc, ĐNA mất độc lập.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên báo hiệu sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản

A. Cách mạng tư sản Anh .               

B. Cách mạng tư sản Hà Lan. 

C. Cách mạng tư sản Pháp.              

D. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở bắc Mĩ.

2. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới là

A. Cách mạng Nga 1905-1907.             B. Công xã Pa Ri1871.

C. Cách mạng Tân Hợi.                         D. Cách mạng tháng 10 Nga 1017.

3. Hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là

A. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh.

B. Nhiều trung tâm công nghiệp, thành phố mới ra đời

C. Hình thành 2 giai cấp tư sản và vô sản

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với chế độ phong kiến

4. Sắp xếp các sự kiện lịch sử sao cho phù hợp với các mốc thời gian sau

Thời gian

Sự kiện

1. 1566

A. Tuyên ngôn của Đảng CS

2. 1640-1688

B. Cách mạng tư sản Pháp

3. 1848

C. Cách mạng tư sản Anh

4. 1789-1794

D. Cách mạng Hà Lan

5. 1871

E. Công xã Pa-ri

C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO

https://youtu.be/HWWVxEmKmjs

 

Tác giả: Quách Thục Đoan

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88