Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Thứ ba, 16/11/2021, 15:3
Lượt đọc: 778

LỊCH SỬ 8

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 10

TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I.  TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHIA XẺ.

     1. Nguyên nhân.

         -            Là nước rộng lớn, đông dân, giàu tài nguyên khoáng sản.

         -            Chế độ phong kiến Mãn Thanh khủng hoảng, suy yếu.

ð Tạo điều kiện cho các nước đế quốc xâu xé.

         -            1840 – 1842, Anh tiến hành chiến tranh thuốc phiện, mở đầu chiến tranh xâm lược.

Cac_nuoc_de_quoc_xau_xe_cai_banh_ngot_Trung_Quoc
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các nước đế quốc xâu xé “cái bánh ngọt” Trung Quốc

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX.

Thời gian

 

Tên khởi nghĩa

 

Lãnh đạo

 

Kết quả

 

1851 - 1864

Thái bình Thiên quốc

Hồng Tú Toàn

Thất bại

 

 

1898

 

 

Cuộc vận động Duy tân

 

Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu chủ trương, vua Quang Tự đứng đầu.

 

 

Thất bại

 

 

Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

 

Phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

 

Nông dân

 

Thất bại

 

 

III. CÁCH MẠNG TÂN HỢI.

1. Tôn Trung Sơn và học thuyết Tam dân.

   -      8 – 1905, Tôn Trung Sơn thành lập Đồng minh hội và đề ra Học thuyết Tam dân.

   -     

Ton_Trung_Son_1866-1925

Mục đích: nhằm đánh đổ Mãn Thanh, thành lập dân quốc, bình quân địa quyền.

 

Tôn Trung Sơn

(1866-1925)

2. Cách mạng Tân Hợi 1911.

a.      Nguyên nhân.

-      Nhân dân Trung Quốc >< với đế quốc.

-      Nhà Thanh “Quốc hữu hóa đường sắt”.

b.      Diễn biến.

         -            10 – 10 – 1911, khởi nghĩa vũ trang bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương, rồi lan ra nhiều tỉnh.

         -            29 – 12 – 1911, Trung Hoa dân quốc thành lập, Tôn Trung Sơn làm Tổng thống.

         -            2 – 1912, Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải làm Tổng thống.

c.      Ý nghĩa:

+  Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng đến phong trào cách mạng ở Châu Á.

d.     Hạn chế: là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

- Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

- Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ 1840-1911.

C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO

https://youtu.be/UwxC5BAEfXU

Tác giả: Quách Thục Đoan

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88