Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Thứ ba, 16/11/2021, 14:57
Lượt đọc: 759

LỊCH SỬ 8

NỘI DUNG BÀI HỌC

CHƯƠNG III

CHÂU Á THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 9

ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX

A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA ANH.

         -            Quá trình thực dân Anh xâm lược:

+Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh hoàn thành việc xâm lược và đặt ách thống trị ở Ấn Độ.

         -            Chính sách thống trị của thực dân Anh:

+ Chính phủ Anh cai trị trực tiếp Ấn Độ.

+ Với các chính sách: “chia để trị”, khoét sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

+ Kinh tế: bóc lột, kìm hãm kinh tế.

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ.

* Khởi nghĩa Xi – pay (1857 – 1859).

         -            Nguyên nhân sâu xa: Chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh.

         -            Duyên cớ: Binh lính Xi – pay bất mãn.

         -            Diễn biến:

+  10 – 5 – 1857, 60 000 lính Xi – pay và nhân dân nổi dậy vũ trang khởi nghĩa.

+ Nghĩa quân đã lập được chính quyền, giải phóng 1 số thành phố lớn.

+  Năm 1859, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp dã man.

         -            Ý nghĩa:

+  Tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ.

+  Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập.

* Đảng Quốc Đại (1885) – Chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ:

- Mục đích: giành quyền tự trị, phát triển nền kinh tế dân tộc.

- Trong quá trình hoạt động: Đảng phân hóa thành 2 phái:

~ Phái Ôn hòa: chủ trương thỏa hiệp.

~ Phái cấp tiến: do Ti – lắc đứng đầu kiên quyết chống thực dân.

+ Tháng 6 – 1908, Ti – lắc bị bắt giam.

* Tháng 7 – 1908, công nhân Bom – bay tổ chức nhiều cuộc bãi công.

* Ý nghĩa:

~  Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân Ấn Độ.

Kn Xi-payKết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH KHỞI NGHĨA XIPAY~  Đặt cơ sở cho các thắng lợi sau này.

 

 

 

 

 

 

 

Khởi nghĩa Xi – pay

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

- Nêu những hậu quả sự thống trị của Anh ở Ấn Độ.

- Lập niên biểu về phong trào chống Anh của nh6an dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO

https://youtu.be/0_pPFGHmjxE

Tác giả: Quách Thục Đoan

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88