Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Thứ hai, 27/9/2021, 15:45
Lượt đọc: 2064

LỊCH SỬ 8

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 3 (Tiết 5)

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP

TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP.

1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

-         Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng ở Anh.

-         1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế máy kéo sợi Gien-ni.

-         Năm 1769 Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

-         1785 Ét-mơn Các-rai chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước.

-         Năm 1784, Giêm -Oát phát minh ra máy hơi nước.

-         Kết quả: Anh trở thành nước công nghiệp mạnh nhất thế giới.

               Máy kéo sợi Gien-ni spinningjenny2a                                          Máy kéo sợi chạy bằng sức nước

A close-up of a machine
Description automatically generated with low confidence

 

                 Máy dệt chạy bằng sức nước                                        Máy hơi nước

 

 

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức (giảm tải, không dạy).

3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp

- Về kinh tế: Nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phố mọc lên.

- Về xã hội: hình thành 2 giai cấp cơ bản: Tư sản và vô sản.

II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI.

1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX (HS tự đọc).

2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.

- Do nhu cầu về thị trường, nguyên liệu... các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược châu Á, châu Phi...

- Kết quả: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước Á, Phi lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Ghi tên phát minh và người phát minh vào ô trống :

 

 

Thời gian

Phát minh

Tên người phát minh

1765

 

 

1769

 

 

1784

 

 

1785

 

 

 

 

 

Trong các ý sau, ý nào đúng (Đ), ý nào sai (S) về hệ quả cách mạng công nghiệp:

 

Nội dung

Đúng

Sai

1. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản

 

 

2. Thu hút hầu hết nguồn nhân lực, vật lực của đất nước, làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

 

 

3. Hình thành 2 giai cấp cơ bản: GCTS và GCVS

 

 

4. Đời sống nhân dân được cải thiện

 

 

2. Dùng lược đồ thế giới đánh dấu các nước ở Châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của các nước thực dân nào)?

3. vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa ở phương Đông và Châu Phi?

C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO

https://youtu.be/nTNcayJzNrk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Quách Thục Đoan

87