Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Chủ nhật, 21/2/2021, 11:19
Lượt đọc: 434

LỊCH SỬ 8

BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX

Bài 26:

PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX

I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ.

VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG”

1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở  Huế tháng 7/1885.

a. Nguyên nhân:

- Phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu nuôi hi vọng  giành lại chủ quyền từ tay Pháp.

- Thực dân Pháp lo sợ, tìm mọi cách tiêu diệt những người đứng đầu.

b. Diễn biến

-  Đêm mồng 4, rạng sáng ngày mồng 5/7/1885,Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công đồn Mang Cá và tòa Khâm sứ.

c. Kết quả: Cuộc phản công thất bại, Pháp chiếm kinh thành Huế

2. Phong trào Cần vương.

- Ngày 13/7/1885 Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương,  kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.

→ Phong trào Cần vương bùng nổ và kéo dài đến cuối TK XIX.

- Phong trào Cần Vương diễn ra sôi nổi, chia làm 2 giai đoạn :

+ Giai đoạn 1 (1885-1888): Phong trào bùng nổ khắp cả nước, nhất là các tỉnh ở Trung Kì và Bắc Kì.

+ Giai đoạn 2 (1888-1896): Phong trào quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn, có quy mô, trình độ tổ chức cao.

 * CÂU HỎI CỦNG CỐ:

Câu 1. Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

A. Một số quan lại chủ chiến tại các địa phương ý chí của nhân dân yêu nước.

B. Một số văn thân, sĩ phu yêu nước trong triều đình Huế.

C. Một số quan lại và nhân dân yêu nước ở Trung Kì.

D. Toàn thể dân tộc Việt Nam.

Câu 2. Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân pháp đã làm gì?

  1. Mua chuộc Tôn Thất Thuyết.

B. Tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến.

C. Giảng hòa với phái chủ chiến.

D. Tìm cách ly gián giữa Tôn Thất Thuyết và quan lại phái chủ chiến

Câu 3. Tại sao cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra quyết liệt nhưng thất bại?

A. Mặc dù chủ động tấn công nhưng phái chủ chiến chưa chuẩn bị kĩ.

B. Pháp có vũ khí, quân lính mạnh, ưu thế hơn hẳn.

C. Pháp được sự ủng hộ của triều đình Huế.

D. A + B đúng

Câu 4. Nội dung cơ bản của Chiếu cần vương là gì?

A. Kêu gọi văn thân đứng lên cứu nước.

B. Kêu gọi văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.

C. Kêu gọi văn thân sĩ phu lãnh đạo cuộc kháng chiến.

D. Kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.

Câu 5: Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần Vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

A. Tôn Thất thuyết và Nguyễn Văn Tường

B. Vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn,

D. Phan Đình Phùng và Tôn Thất thuyết.

Tác giả: GV SỬ
Nguồn tin: Admin

87