Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Thứ hai, 27/9/2021, 16:4
Lượt đọc: 467

LỊCH SỬ 7

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 3:

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIA CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

(Thời sơ kì và trung kì trung đại)

A. NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Phong trào Văn hoá Phục hưng (thế kỉ XIV - XVII)
* Nguyên nhân:

- Hệ tư tưởng của Giáo hội và giai cấp quý tộc phong kiến đã trở nên lỗi thời, cản trở sự phát triển của xã hội.

- Giai cấp tư sản mới hình thành, có thể lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị.

* Nội dung:

- Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến. Giờ đây thần thánh không còn là những nhân vật trung tâm trong các tác phẩm văn học, Kinh thánh của nhà thờ không còn là chân lí.

- Đề cao giá trị chân chính của con người; con người phải được tự do phát triển.

- Văn hoá Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

https://img.loigiaihay.com/picture/2020/0725/bua-tiec-cuoi-cung.jpg?w=1130

"Bữa tiệc cuối cùng" của Leonardo da Vinci

* Vai trò:

- Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.

- Là "cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại", mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hoá châu Âu và văn hoá nhân loại.

2. Phong trào cải cách tôn giáo

* Nguyên nhân:

+ Giáo hội bóc lột nhân dân.

+ Hệ tư tưởng của Giáo hội phong kiến cản trở sự phát triển của văn hóa, khoa học.

+ Sự tồn tại của Giáo hội cản trở sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản.

- Phong trào cải cách tôn giáo khởi đầu ở Đức và lan sang các nước Tây Âu.

- Đại diện tiêu biểu: Lu-thơ, Can-vanh.

https://img.loigiaihay.com/picture/2020/0725/lutho.png

* Nội dung:

- Kịch liệt phê phán những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, phủ nhận sự thống trị của Giáo hội.

- Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

- Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

* Kết quả, ý nghĩa:

- Đạo Ki-tô bị phân thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki-tô cũ và Tân giáo, mâu thuẫn và xung đột với nhau.

- Làm bùng lên cuộc chiến tranh nông dân Đức.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Tìm hiểu về những “ Người khổng lồ” thời kì Phục Hưng?

C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO

https://youtu.be/vWUmOWKjZpA

 

Tác giả: Quách Thục Đoan

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88