Chào mừng bạn đến với website THCS Huỳnh Văn Nghệ - Quận Bình Tân
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 24/4/2020
Lượt đọc: 1015

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách việt nam lần thứ 7

Số/Ký hiệu: /KHTHCS-HVN
Ngày ban hành: 23/4/2020
Ngày có hiệu lực: 23/4/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: ke_hoach_huong_ung_ngay_sach_vn_244202013.doc
Nội dung:

UBND QUẬN BÌNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ                                              Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 Số:     /KHTHCS-HVN Bình Tân, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

 

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; triển khai Kế hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên toàn quốc;

Thực hiện Công văn số 1121/GDĐT-GDTX ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7;

Căn cứ Công văn số 597/GDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2020 của phòng Giáo dục về tổ chức ngày sách Việt nam lần thứ 7;

Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tinh thần học tập suốt đời của cán bộ, giáo viên, công nhân viên góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nội dung hoạt động

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách Việt Nam, các hoạt động văn hóa đọc. Nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19 qua hệ thống SMS, Zalo của đơn vị và bằng các hình thức treo băng rôn, áp phích, pano.

- Tăng cường vận động, khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh tích cực đọc sách; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp học, đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở ứng dụng những kiến thức từ trong sách.

- Học sinh có thể vào các trang sách  điện tử cho phép cộng đồng truy cập, khai thác như: ebook- Thư viện sách điện tử, https://sachvui.com, Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 diễn ra từ ngày 19.4- 20.5 trên Book365.vn để  đọc trực tuyến hoặc tải về máy tính cá nhân phục vụ học tập và nghiên cứu.

- Khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh và học viên tham gia các câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube...) để tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ.

- Khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử...); hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập Internet và tìm đọc những sách hay phù hợp với lứa tuổi.

- Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình quyên góp sách hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2020 của trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, Hiệu trưởng đề nghị cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- PGDĐT quận (để b/c);

- TTCM;

- NV thư viện;

- Lưu: VP.

NV THƯ VIỆN

 

 

 

PHAN THỊ DIỆU HIỀN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

HỒ ĐÌNH NAM

163